"damaged by" — Słownik kolokacji angielskich

damaged by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzony przez
  1. damage czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We don't want you damaged too much by any loss.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo