"severely damaged" — Słownik kolokacji angielskich

severely damaged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie uszkodzić
  1. damage czasownik + severely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    At the end of the war, almost 200 students had been killed and the building severely damaged.

podobne do "severely damaged" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "severely damaged" po angielsku

przysłówek

powered by  eTutor logo