"seriously damaged" — Słownik kolokacji angielskich

seriously damaged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie uszkodzony
  1. damage czasownik + seriously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Despite being hit over 100 times, she was not seriously damaged.

powered by  eTutor logo