"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage czasownik

damage + rzeczownik
Kolokacji: 63
damage one's reputation • damage one's credibility • damage one's image • damage the economy • damage relations • ...
czasownik + damage
Kolokacji: 3
avoid damaging • risk damaging • prevent damaging
damage + przyimek
Kolokacji: 25
damaged by • damaged beyond • damaged during • damage to • damaged from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. damaged during = uszkodzony podczas damaged during
2. damaged by = uszkodzony przez damaged by
4. damage to = uszkadzać aby damage to
6. damaged in = uszkodzony w damaged in
7. damaged on = uszkodzony na damaged on
8. damaged at = uszkodzony przy damaged at
9. damage for = uszkadzać dla damage for
10. damage with = uszkadzać z damage with
11. damaged after = uszkodzony potem damaged after
12. damaged over = uszkodzony ponad damaged over
damage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 62
badly damaged • severely damaged • heavily damaged • seriously damaged • further damage • permanently damaged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.