KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"damage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

damage czasownik

damage + rzeczownik
Kolokacji: 63
damage one's reputation • damage one's credibility • damage one's image • damage the economy • damage relations • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. damage one's credibility = uszkodzenie czyjś wiarygodność damage one's credibility
3. damage one's image = uszkodzenie czyjś obraz damage one's image
7. damage one's car = uszkodzenie czyjś samochód damage one's car
9. damage nerves = nerwy uszkodzenia damage nerves
10. damage one's relationship = uszkodzenie czyjś stosunki damage one's relationship
11. damage one's health = uszkodzenie czyjś zdrowie damage one's health
12. damage one's chances = uszkodzenie czyjś szanse damage one's chances
13. damage one's career = uszkodzenie czyjś kariera damage one's career
14. damage crops = uprawy uszkodzenia damage crops
czasownik + damage
Kolokacji: 3
avoid damaging • risk damaging • prevent damaging
damage + przyimek
Kolokacji: 25
damaged by • damaged beyond • damaged during • damage to • damaged from • ...
damage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 62
badly damaged • severely damaged • heavily damaged • seriously damaged • further damage • permanently damaged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.