ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Wind damage" — Słownik kolokacji angielskich

Wind damage kolokacja
Popularniejsza odmiana: wind damage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Uszkodzenie wiatru
  1. wind rzeczownik + damage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, no other wind damage is known to have occurred.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo