MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. help break = pomoc przerwa help break
2. fail to break = nie potraf rozbić fail to break
3. go to break = idź do rozbijać go to break
4. caught breaking = złapane złamanie caught breaking
5. go break = wejdź na przerwę go break
6. enable to break = umożliw rozbicie enable to break
7. become to break = stój się do przerwy become to break
8. break by hitting = przerwa przez uderzanie break by hitting
(5) hope, mean, intend, plan
Kolokacji: 4
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.