"help break" — Słownik kolokacji angielskich

help break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc przerwa
  1. help czasownik + break czasownik
    Silna kolokacja

    I will be pulling the gift from you, to help break the collar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo