"attempt to break" — Słownik kolokacji angielskich

attempt to break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próba rozbicia
 1. attempt czasownik + break czasownik
  Silna kolokacja

  As if of someone attempting to break in through a window.

  Podobne kolokacje:
 2. break czasownik + attempt rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  This was the last attempt by Thomas to break the siege.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo