KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. break up = rozbić się, pękać (np. talerz) break up
2. break out = zacząć się gwałtownie, wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii, huraganie) break out
3. break into = włamać się break into
4. break down = popsuć się, zepsuć się break down
5. break off = przestać mówić (nagle) break off
6. break through = przebić się, zostać zauważonym break through
7. break over = rozbij się break over
8. break under = rozbij poniżej break under
9. break upon = rozbijać na break upon
11. break by = rozbijać przez break by
  • They were on course to break the record by over three hours.
  • Now they hope to break ground for 25 of them by this summer.
  • They hope to break ground on a science building and arts center by the end of the year.
  • The company has said the division should break even by 2007.
  • He would break the news by phone and meet his father for lunch.
  • It broke his meet record, set two years ago, by nearly 12 feet.
  • They are set to break ground on their 15th academy by the end of 2011.
  • He estimated that it would probably begin to break even by the end of the year.
  • The exchanges would like to break ground next year and move by 1993, he said.
  • With that built she could break me in half by accident.
14. break during = rozbijać podczas break during
(4) in, on, after, with, at, ...
Kolokacji: 14
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.