"break by hitting" — Słownik kolokacji angielskich

break by hitting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerwa przez uderzanie
  1. hit czasownik + break czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He broke the mark in subsequent seasons with the Yankees by hitting 54 in 1920 and 59 in 1921.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo