"physically broken" — Słownik kolokacji angielskich

physically broken kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fizycznie rozbity
  1. break czasownik + physically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was broken physically, torn apart, with the fragments of heavy parchment scattered across both space and time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo