"broken from" — Słownik kolokacji angielskich

broken from kolokacja
Popularniejsza odmiana: break from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejść
  1. break czasownik + from przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    A child tried to break from the line and was shot down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo