BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"break from" — Słownik kolokacji angielskich

break from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejdź
  1. break czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A child tried to break from the line and was shot down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo