BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"break by" — Słownik kolokacji angielskich

break by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać przez
  1. break czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They were on course to break the record by over three hours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo