"fail to break" — Słownik kolokacji angielskich

fail to break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie potraf rozbić
  1. fail czasownik + break czasownik
    Zwykła kolokacja

    The team also failed to break the top 10 in any of the point rankings.

    Podobne kolokacje: