ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
(4) in, on, after, with, at, ...
Kolokacji: 14
1. break behind = rozbij z tyłu break behind
2. broken beyond = rozbity tamten świat broken beyond
3. break among = rozbijać wśród break among
4. break since = rozbij od tej pory break since
5. break near = rozbij blisko break near
6. break below = rozbij poniżej break below
7. break down for = zrób przerwę w dół break down for
9. break despite = rozbijać pomimo break despite
10. break past = przerwa przeszłość break past
11. break while = przerwa podczas gdy break while
12. break up due to = rozpadać się z powodu break up due to
13. break towards = rozbijać w kierunku break towards
14. break throughout = rozbij przez cały czas break throughout
15. break down during = psuć się podczas break down during
16. break out to = przenieś się na zewnątrz break out to
17. break down over = rozbij się w dół break down over
18. break because = rozbijać ponieważ break because
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.