MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
(4) in, on, after, with, at, ...
Kolokacji: 14
2. break down on = rozbij się w dół break down on
4. break up after = rozpadaj się potem break up after
5. break out on = rozbij się na zewnątrz break out on
6. break out at = uciekać przy break out at
7. break off in = przerywać w break off in
8. break down to = przenieś się w dół break down to
9. break off at = przerywać przy break off at
10. break down with = rozbij w dół break down with
11. break out from = odejdź na zewnątrz break out from
12. break up in = rozpadać się w break up in
13. break out with = rozbij na zewnątrz break out with
14. break up at = rozpadać się przy break up at
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.