"once broken" — Słownik kolokacji angielskich

once broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: once break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś rozbity
  1. break czasownik + once przysłówek
    Luźna kolokacja

    A man's got to break away from his work once in a while.

    Podobne kolokacje: