"once break" — Słownik kolokacji angielskich

once break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś rozbij
  1. break czasownik + once przysłówek
    Silna kolokacja

    A man's got to break away from his work once in a while.

    Podobne kolokacje: