"broken before" — Słownik kolokacji angielskich

broken before kolokacja
Popularniejsza odmiana: break before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity wcześniej
 1. break czasownik + before przyimek
  Luźna kolokacja

  This means the show, which needed to take in $315,000 a week to break even before the cuts, now needs $290,000.

  Podobne kolokacje:
 2. break czasownik + before przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  The news of Berdichev's death had been broken publicly only two hours before.

  Podobne kolokacje: