"break before" — Słownik kolokacji angielskich

break before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij wcześniej
  1. break czasownik + before przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    This means the show, which needed to take in $315,000 a week to break even before the cuts, now needs $290,000.

    Podobne kolokacje:

podobne do "break before" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break before" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik