"broken up at" — Słownik kolokacji angielskich

broken up at kolokacja
Popularniejsza odmiana: break up at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity przy
  1. break czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    The team that had been so successful in the 1990s began to break up at the start of the 2000s.

    Podobne kolokacje: