"break up at" — Słownik kolokacji angielskich

break up at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpadać się przy
  1. break czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    The team that had been so successful in the 1990s began to break up at the start of the 2000s.

    Podobne kolokacje: