"broken apart" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broken apart" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. rozłożyć na części, rozburzyć
  2. rozerwać, przerwać

"broken apart" — Słownik kolokacji angielskich

broken apart kolokacja
Popularniejsza odmiana: break apart
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozłączony
  1. break czasownik + apart przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They watch their families break apart into different and independent lives.

    Podobne kolokacje: