"broken up in" — Słownik kolokacji angielskich

broken up in kolokacja
Popularniejsza odmiana: break up in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity w
  1. break czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    The girls would have at least been able to watch their home break up in private.

    Podobne kolokacje: