"break up in" — Słownik kolokacji angielskich

break up in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpadać się w
  1. break czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    The girls would have at least been able to watch their home break up in private.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo