"break out with" — Słownik kolokacji angielskich

break out with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij na zewnątrz
  1. break czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    I felt sure we were going to break out with four or five runs.

    Podobne kolokacje: