"break off abruptly" — Słownik kolokacji angielskich

break off abruptly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerwij nagle
  1. break czasownik + abruptly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then would he break off abruptly, turn his face away, and stare at the fire.

    Podobne kolokacje: