"broken twice" — Słownik kolokacji angielskich

broken twice kolokacja
Popularniejsza odmiana: twice break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity dwa razy
  1. break czasownik + twice przysłówek
    Luźna kolokacja

    Now, in our century, the peace has been broken twice within ten years.

    Podobne kolokacje: