"twice break" — Słownik kolokacji angielskich

twice break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dwa razy rozbij
  1. break czasownik + twice przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Now, in our century, the peace has been broken twice within ten years.

    Podobne kolokacje: