KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(5) hope, mean, intend, plan
Kolokacji: 4
1. expect to break = spodziewaj się, że rozbić expect to break
2. allow to break = pozwól rozbić allow to break
3. keep breaking = kontynuuj rozbijanie keep breaking
4. avoid breaking = uniknij rozbijania avoid breaking
5. consider breaking = zastanów się nad rozbijaniem consider breaking
6. include breaking = obejmuj rozbijanie include breaking
7. deny breaking = zaprzecz, że rozbijanie deny breaking
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.