MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) away, forth
Kolokacji: 2
(6) later
Kolokacji: 2
(9) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(10) actually, practically
Kolokacji: 2
(11) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(12) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(14) immediately, instantly
Kolokacji: 3
(15) early, late
Kolokacji: 2
1. break early = rozbij wcześnie break early
2. break late = rozbij późno break late
(17) simply, merely
Kolokacji: 2
(19) clearly, cleanly, exactly
Kolokacji: 3
(21) officially, formally
Kolokacji: 2
(22) entirely, alone, generally
Kolokacji: 3
(23) temporarily, permanently
Kolokacji: 2
(24) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(25) literally, truly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.