"break early" — Słownik kolokacji angielskich

break early kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij wcześnie
  1. break czasownik + early przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Duke broke open the game early and held a 54-33 lead at halftime.

    Podobne kolokacje: