BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
(4) in, on, after, with, at, ...
Kolokacji: 14
1. broken up for = zrobiony przerwę w górę broken up for
2. break up on = rozbij się w górę break up on
3. break along = rozbij wzdłuż break along
4. break out after = ucieknij potem break out after
5. break onto = rozbijać na break onto
6. break up by = rozpadać się przez break up by
8. break down at = psuć się przy break down at
9. break above = rozbij wyżej break above
10. break beneath = rozbij poniżej break beneath
11. break including = rozbijać w tym break including
12. break out during = uciekać podczas break out during
13. break inside = rozbij do środka break inside
14. break toward = rozbijać w kierunku break toward
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.