"easily broken" — Słownik kolokacji angielskich

easily broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: break easily
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo rozbity
  1. break czasownik + easily przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "But anyone able to break into those phone company computer systems so quickly and easily could do just about anything else he wanted to them."

    Podobne kolokacje: