"break easily" — Słownik kolokacji angielskich

break easily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij łatwo
  1. break czasownik + easily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "But anyone able to break into those phone company computer systems so quickly and easily could do just about anything else he wanted to them."

    Podobne kolokacje: