"break above" — Słownik kolokacji angielskich

break above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij wyżej
  1. break czasownik + above przyimek
    Zwykła kolokacja

    But it did not break above the important, $400-an-ounce barrier.

    Podobne kolokacje: