"break including" — Słownik kolokacji angielskich

break including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać w tym
  1. break czasownik + including przyimek
    Zwykła kolokacja

    Talks broke down over several issues, including the terms of the stock swap.

    Podobne kolokacje: