"break beneath" — Słownik kolokacji angielskich

break beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij poniżej
  1. break czasownik + beneath przyimek
    Zwykła kolokacja

    He felt him- self coming apart, breaking beneath the weight of their bodies.

    Podobne kolokacje: