BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. attempt to break = próba rozbicia attempt to break
2. try to break = spróbuj rozbić try to break
3. manage to break = daj sobie radę z rozbiciem manage to break
4. threaten to break = zagroź, że rozbić threaten to break
5. struggle to break = walka o rozbicie struggle to break
6. use to break = użyj by rozbić use to break
7. seek to break = staraj się rozbić seek to break
8. try break = wystaw na próbę przerwę try break
9. risk breaking = złamanie ryzyka risk breaking
10. try to break up = spróbuj rozpadać się try to break up
11. break by winning = przerwa przez wygrywanie break by winning
12. dare break = przerwa wyzwania dare break
(5) hope, mean, intend, plan
Kolokacji: 4
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.