"broken after" — Słownik kolokacji angielskich

broken after kolokacja
Popularniejsza odmiana: break after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity potem
  1. break czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    It can still break my heart after all those years.

    Podobne kolokacje: