"break about" — Słownik kolokacji angielskich

break about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać około
  1. break czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    The case began to break from about four separate directions at once.

    Podobne kolokacje: