"break around" — Słownik kolokacji angielskich

break around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij wokół
  1. break czasownik + around przyimek
    Silna kolokacja

    Thousands of farmers still go broke every year around the nation.

    Podobne kolokacje: