"break that" — Słownik kolokacji angielskich

break that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij to
  1. break czasownik + that przyimek
    Silna kolokacja

    Once he broke that barrier, there would be no going back.

    Podobne kolokacje:

podobne do "break that" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break that" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom