KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
2. break for = zrób przerwę break for
3. break in = ujeżdżać, przygotowywać do jazdy konnej, oswajać z siodłem (konia) break in
4. break on = rozbij się break on
5. break before = rozbij wcześniej break before
6. break at = rozbijać przy break at
8. break to = przenieś się break to
9. break about = rozbijać około break about
10. break without = rozbij na zewnątrz break without
11. break around = rozbij wokół break around
12. break of = rozbijać z break of
13. break that = rozbij to break that
(4) in, on, after, with, at, ...
Kolokacji: 14
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.