ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. help break = pomoc przerwa help break
2. attempt to break = próba rozbicia attempt to break
3. try to break = spróbuj rozbić try to break
4. manage to break = daj sobie radę z rozbiciem manage to break
5. begin to break = zacznij wstawać begin to break
6. fail to break = nie potraf rozbić fail to break
7. want to break = chciej rozbić want to break
8. go to break = idź do rozbijać go to break
9. decide to break = zdecyduj się rozbić decide to break
10. need to break = potrzeba by rozbić need to break
11. threaten to break = zagroź, że rozbić threaten to break
12. seem to break = wydawaj się rozbić seem to break
13. struggle to break = walka o rozbicie struggle to break
14. use to break = użyj by rozbić use to break
15. start breaking = zacznij rozbijać start breaking
16. hope to break = nadzieja do przerwy hope to break
17. expect to break = spodziewaj się, że rozbić expect to break
18. allow to break = pozwól rozbić allow to break
19. begin breaking = zacznij wstawać begin breaking
20. keep breaking = kontynuuj rozbijanie keep breaking
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.