MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"break" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

break czasownik

break + rzeczownik
Kolokacji: 215
break news • break ground • break windows • break ranks • break glass • break stride • break camp • break contact • break things • ...
czasownik + break
Kolokacji: 51
help break • attempt to break • try to break • manage to break • begin to break • fail to break • go to break • decide to break • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. begin to break = zacznij wstawać begin to break
2. want to break = chciej rozbić want to break
3. need to break = potrzeba by rozbić need to break
4. seem to break = wydawaj się rozbić seem to break
5. start breaking = zacznij rozbijać start breaking
6. begin breaking = zacznij wstawać begin breaking
7. begin to break up = zacznij rozpadać się begin to break up
8. involve breaking = wymagaj rozbijania involve breaking
9. begin to break down = zacznij psuć się begin to break down
10. cover breaking = złamanie okładkie cover breaking
11. throw breaking = złamanie rzutu throw breaking
12. start to break = zacznij rozbijać start to break
(5) hope, mean, intend, plan
Kolokacji: 4
break + przyimek
Kolokacji: 88
break up • break out • break down • break into • break off • break through • ...
break + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
break free • break away • finally break • break apart • break loose • break open • suddenly break • eventually break • break easily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.