"break off from" — Słownik kolokacji angielskich

break off from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłam się
  1. break czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    But he said the desire to break off from the city should not be considered a criticism of the Mayor.

    Podobne kolokacje: