ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"break out into" — Słownik kolokacji angielskich

break out into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać do
  1. break czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    He broke out into the center of the prison alone.

    Podobne kolokacje: